Pasitarimas

Toliau vyksta Projekto „Kauno Bernardinų Vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų    komplekso sutvarkymas ir pritaikymas viešojo turizmo poreikiams II etapas“, projekto kodas Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-030, darbai.

Atėjus pavasariui ir pagerėjus oro sąlygoms, sparčiai intensyvėja darbų ritmas, plečiasi darbų frontas. 
Pasitarime, kuriame 2015 04 08 dalyvavo br. Paulius Saulius Bytautas OFM, Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, br. Linas Voročinskis OFM, VšĮ „Domus Pacis“ direktorius, Kęstutis Grigas, UAB „Statybų laikas“ direktorius, Jonas Slušnis, UAB „Resteksa“, darbų techninė priežiūra, Asta Prikockienė,  UAB „Erdvės norma“ architektė,  Manvydas Pačėsas, UAB „Statybų laikas“ projektų vadovas, Aleksejus Bočiarovas, MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurijos projektų vadovas,  aptarti bažnyčios ir presbiterijos langų tvarkybos ypatumai, darbų kalendorius  ir kiti aktualūs klausimai, pasirengimas pradėti bažnyčios frontonų tvarkybos darbus.

Nuo dabar šiam projektui daugiau dėmesio skiria ir Kultūros paveldo departamentas - siekiant efektyviau spręsti iškylančias problemas pasitarimą dalyvavo Kauno teritorinio padalinio Vyriausioji valstybinė inspektorė Asta Naureckaitė.

VšĮ „Domus pacis“ info.

Rezervavimas

"Domus Pacis" piligrimų namai
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LIETUVA
  Tel.:  +370 682 47794
  Email:  info@domuspacis.lt