Pradedamas trečias etapas

Pradedamas vykdyti Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastato naujas tvarkybos darbų projektas, skirtas sutvarkyti bažnyčios fasadus ir šventorių. Tai šio istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos III etapo papildomi darbai.

Viešoji įstaiga „DOMUS PACIS“ (DP), direktorius brolis Saulius Bytautas OFM, ir MB „MUREKA“,  direktorius Artūras Kornikas, pasirašė Rangos sutartį, pagal kurią bus atliekami darbai, gavus paramą iš Europos regioninės plėtros fondo, Centrinė projektų valdymo agentūra, projekto kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0003.

Tvarkybos darbų projekte  parengti sprendiniai, numatantys bažnyčios išorinių fasadų sienų mūro remontą. Projekto sprendiniai pagrįsti tyrimais (mūro drėgmės, konstrukcijų). Bus sudarytos saugesnės ir tinkamesnės veiklų sąlygos, tai neabejotinai padidins vietos bendruomenės ir piligrimų apsilankymų srautą, turint daugiau galimybių parodyti ir išorinę bažnyčios ir vienuolyno architektūrą, ir unikalią sienų tapybą, eksponuoti sakralines vertybes. Tad galima teigti, kad projekto rezultatai – pagerinta kultūros paslaugos kokybė ir jos prieinamumas, leis vystyti kultūrines edukacines ir piligrimų veiklą Lietuvoje.

Foto VšĮ DP. Po rangos sutarties pasirašymo VšĮ DP dir.br. S. Bytautas OFM, MB „Mureka“ dir. A.  Kornikas, projekto autorė arch. A. Prikockienė, br. Linas Voročinskis OFM.

Rezervavimas

"Domus Pacis" piligrimų namai
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LIETUVA
  Tel.:  +370 682 47794
  Email:  info@domuspacis.lt