Rezerwacja

Szanowni goście, z waszych ofiar jest utrzymywany obiekt dziedzictwa kultury


 *
 *
 *
 *
 
 

 *

* Pola konieczne
Dom pielgrzyma „Domus Pacis”
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LITWA
  Tel.:  +370 682 47794
  E-mail:  info@domuspacis.lt