Wsparcie

Zachęcamy do wspierania konserwacji zespołu architektonicznego i działalności zakonu:

• Składając ofiarę lub wsparcie pieniężne. Ofiary przeznaczać na rzecz Konwentu Św. Jerzego w Kownie Litewskiej Prowincji Św. Kazimierza Zakonu Braci Mniejszych. W każdy wtorek bracia modlą się za wszystkich swoich dobroczyńców!

 

Wsparcie przeznacz dla:

Kauno Šv. Jurgio Konventas
Adres: Papilio g. 9, LT-44275, Kaunas
Kod spółki: 192077010
Konto nr: LT77 7044 0600 0292 0158
Swift: BIC CBVI LT 2X


Nasi dobroczyńcy:

Sp. z o.o. „Padvaiskas ir Ko”
http://www.padvaiskas.lt

Sp. z o.o. „Padvaisko dvaras”
http://www.padvaiskodvaras.lt

 

Rezerwacja

Dom pielgrzyma „Domus Pacis”
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LITWA
  Tel.:  +370 682 47794
  E-mail:  info@domuspacis.lt