O nas

Dom pielgrzyma „Domus Pacis” znajduje się na terytorium czynnego klasztoru. Domem pielgrzyma zarządza zakon Braci Mniejszych, inaczej znany jako zakon Franciszkański.

O historii Franciszkanów na Litwie czytaj w dziale: Historia.

O kościele Św. Jerzego Męczennika w Kownie będącym częścią zespołu klasztornego: Architektura, Sztuka.


Zwiedzanie kaplicy i kościoła

Msza Św. w kaplicy klasztornej odbywa się w I-V o 18:00.

Wieczorami w te same dni bracia odprawiają Nieszpory od 17:30.

W weekendy bracia korzystają z kaplicy według innego rozkładu. Jutrznię w VI-VII odprawia się od 8:30. Nieszpory w niedzielę odprawiane są o 18:00.

W niedziele o 10:30 Msza Św. ofiarowana jest w kościele Św. Jerzego Męczennika. Czas spowiedzi - od 10:00 (jeśli księdza nie ma w konfesjonale, proszę zwrócić się do brata przygotowującego się do Mszy Św.). W zimie kościół jest otwarty dla zwiedzających tylko w  VII od 10:00 do 16:00.

Rezerwacja

Dom pielgrzyma „Domus Pacis”
  Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas, LITWA
  Tel.:  +370 682 47794
  E-mail:  info@domuspacis.lt